Vores dagligdag kører lettere når vi anvender 2000-2012 Addendum Bundle, boardmaker og Dynamic Speaking Pro

Vores knægt får udpræget større livskvalitet siden han har fået boardmaker [http://dal-pres.boardmaker.dk/] og medhørende 2000-2012 Addendum Bundle [http://dal-pres.boardmaker.dk/pcs%E2%84%A2-classic-2000-2012-addendum-bundle/] plus Dynamic Speaking Pro [http://dal-pres.boardmaker.dk/boardmaker%C2%AE-with-dynamic-speaking-pro-v6/]. Min søn har det virkelig hårdt, når der opstår forandring i hans orden, eller i de tilfælde at han ikk’ kan overskue, dét som skal ske . Ved brug af hans boardmaker og 2000-2012 Addendum Bundle kan manden og jeg gudsketakoglov nemt øjensynliggøre for drengen, dét der skal ske. Gennem sønnikes boardmaker kan vi printe en kalender måned for måned ud, mens hans 2000-2012 Addendum Bundle tilbyder os ret mange billeder og symbiler, hvilket knægten selv tolker. Hans 2000-2012 Addendum Bundle er bl. andet beregnet ved behov for struktur, kognitiv støtte, planlægning og overblik for vores sønnike.

Jeg og min mand har endvidere god glæde af Dynamic Speaking Pro- et ganske godt til at støtte vores knægts taleudvikling. Silas er en smule efter i udviklingen, men gennem Dynamic Speaking Pro er vi ret positive ved tanken om at han skal blive være en del af de andre børn, i det han kommer i Holme skole til august. nu bruger drengen hans Dynamic Speaking Pro på troldestuen, plus imens Keld og han arbejder herhjemme. Det stimulerer ham super godt.

Idet knægten opstarter i folkeskolen går vi ud fra, at sønnike selvfølgelig vil have sit boardmaker og 2000-2012 Addendum Bundle og Dynamic Speaking Pro med i skole. Min mand og jeg drøftede det med lederen på skolen, og lærerne har tidligere arbejdet med programmerne. Deres viden er virkelig betryggende for hans evne for at opleve velvære og fange, de ting der foregår hen over et styks dag i skolen indeholdende en del ændringer og afbrydelser. Det er dejligt med midler som boardmaker, 2000-2012 Addendum Bundle og Dynamic Speaking Pro, så fremt man har en autistisk knægt.