Tinnitus er en ringen for øret

Tinnitus, hvad er det egentlig? Såfremt du lider af tinnitus, har du en opfattelse af en lyd i øret, til trods for der ikke kommer lyde ind til øret udefra. Hvordan folk registrerer deres tinnituslyd er virkelig varierende. Tit forklares lyden, som kommer med sygdommen, som en tonelyd, suselyd, ringelyd eller fløjtelyd. Tinnitus eksisterer på flere niveauer. Visse mennesker opfatter stort set ingen lyd, mens andre hører tinnituslyden så højt, at det bliver meget irriterende for dem at høre på. Der findes ingen fastlagte årsager til tinnitus, til trods for man har foretaget utallige studier. Dog formodes det at være skyldet beskadigede celler i øret eller en fejl i transmissionssystemet fra nerverne i øret op til hjernen.

Har du en mistanke om, at du lider af tinnitus? Desværre eksisterer der ej en måde, hvorpå man kan kurere tinnitus, men der er nogle forskellige fremgangsmåder, som kan afhjælpe ubehaget. Der er bl.a. et forenet høre- og tinnitusapparat, som kan flytte fokus fra tinnituslyden ved at lave en lyd udefra, og af den grund snydes hjernen til at glemme støjen. Det hjælper dig til at tackle lidelsen.